18.3 Prečenje ob približevanju oznaki

Če sta se jadrnici približevali oznaki z nasprotnimi uzdami in ena od njiju menja uzde in je zaradi tega podvržena pravilu 13 v coni, medtem ko druga jadrnica dosega oznako, potem pravilo 18.2 ne velja. Jadrnica, ki je menjala uzde

(a) ne sme pripraviti druge jadrnice do tega, da bi morala jadrati nad smerjo ostro proti vetru, zato da bi se ji lahko izognila, niti preprečiti drugi jadrnici, da bi jadrala mimo oznake na predpisani strani, in

(b) mora dati prostor oznake, če druga jadrnica postane prekrita na njeni notranji strani.