18.2 Dajanje prostora oznake

(a) Kadar se jadrnici prekrivata, mora zunanja jadrnica dati notranji jadrnici prostor oznake razen, če velja pravilo 18.2(b).

(b) Če sta jadrnici prekriti, ko je prva od njiju dosegla cono, mora zunanja jadrnica od takrat naprej dajati prostor oznake drugi jadrnici. Če je jadrnica neprekrita s premcem, ko doseže cono, ji mora jadrnica, ki je takrat neprekrita s krmo od takrat naprej dajati prostor oznake.

(c) Kadar mora jadrnica dajati prostor oznake po pravilu 18.2(b), mora nadaljevati s tem tudi, če je kasneje prekrivanje prekinjeno ali če nastane novo prekrivanje. Kadar katerakoli od jadrnic preide položaj premca v veter ali če jadrnica upravičena do prostora oznake zapusti cono, pravilo 18.2(b) preneha veljati.

(d) Če obstaja upravičen dvom o tem, ali je jadrnica pravočasno vzpostavila oz. prekinila prekrivanje, se mora sklepati, da ga ni.

(e) Če je jadrnica vzpostavila notranje prekrivanje iz pozicije neprekrita s krmo, in od trenutka vzpostavitve prekrivanja jadrnica na zunanji strani ne more dati prostora oznake, ji ga ni potrebno dati.