ODDELEK C - PRI OZNAKAH IN OVIRAH

Pravila Oddelka C ne veljajo pri štartni oznaki obdani s plovno vodo ali njeni sidrni vrvi v času, ko se jima jadrnice približujejo, da štartajo, in dokler ne odjadrajo mimo njih. Kadar velja pravilo 20, pravili 18 in 19 ne veljata.

18 PROSTOR OZNAKE

18.1 Kdaj velja pravilo 18

Pravilo 18 velja za jadrnice, ko morajo pustiti oznako na isti strani in je vsaj ena od njih v coni. To pravilo ne velja

(a) za jadrnici na nasprotnih uzdah na stranici v veter,

(b) za jadrnici na nasprotnih uzdah, ko je za eno jadrnico, vendar ne obe, prava smer pri oznaki prečiti,

(c) med jadrnico, ki jadra proti oznaki, in jadrnico, ki jo zapušča, ali

(d) če je oznaka stalna ovira, takrat velja pravilo 19.