19 PROSTOR ZA JADRANJE MIMO OVIRE

19.1 Kdaj velja pravilo 19

Pravilo 19 velja med jadrnicama pri oviri, z izjemo kadar je tudi oznaka, ki jo morata jadrnici pustiti na isti strani. Vendar pri stalni oviri zmeraj velja pravilo 19 in pravilo 18 ne velja.

19.2 Dajanje prostora pri oviri

(a) Jadrnica s pravico poti lahko izbira na kateri strani bo jadrala mimo ovire.

(b) Kadar sta jadrnici prekriti, mora zunanja jadrnica dajati notranji jadrnici prostor med njo in oviro, razen, če tega ob nastanku prekrivanja ne more dati.

(c) Kadar jadrnice jadrajo ob trajni oviri in, če jadrnica, ki je bila prosta po krmi in se je bila dolžna izogibati, postane prekrita med drugo jadrnico in oviro in v trenutku nastanka prekrivanja ni prostora za jadranje med njima, po pravilu 19.2(b) ni upravičena do prostora. Dokler se jadrnici prekrivata se mora izogibati in pravili 10 in 11 ne veljata.