20 PROSTOR ZA PREČENJE PRI OVIRI

20.1 Klicanje in odgovor

Kadar se jadrnica, ki jadra ostro proti vetru ali še višje, približuje oviri, lahko kliče prostor za prečenje in izogib drugi jadrnici z enakimi uzdami. Po klicu jadrnice,

(a) mora dati klicani jadrnici čas za odgovor;

(b) klicana jadrnica mora odgovoriti s prečenjem takoj, ko je možno, ali s takojšnim odgovorom ‘Prečite vi!’ in dati klicoči jadrnici prostor za prečenje in izogibanje; in

(c) kadar klicana jadrnica odgovarja, mora klicoča jadrnica prečiti takoj, ko je možno.

20.2 Oprostitev

Kadar jadrnica jemlje prostor, do katerega je upravičena po pravilu 20.1(b), mora biti oproščena, če prekrši pravilo oddelka A, ali pravilo 15 ali 16.

20.3 Kdaj jadrnica ne sme klicati

Jadrnica ne sme klicati, razen kadar mora zaradi varnosti znatno spremeniti svojo smer za izogibanje oviri. Prav tako ne sme klicati, če je ovira hkrati tudi oznaka, ki jo klicana jadrnica dosega.