ODDELEK D - DRUGA PRAVILA

Kadar velja za jadrnici pravilo 21 ali 22, ne veljajo pravila iz oddelka A.

21 NAPAKE PRI ŠTARTU; IZVAJANJE KAZNI; POMIKANJE KRMNO

21.1 Jadrnica, ki po njenem štartnem signalu jadra proti predštartni strani štartne linije ali enemu njenih podaljškov z namenom, da bo štartala ali se podredila pravilu 30.1, se mora, dokler ni v celoti na predštartni strani, izogibati jadrnici, ki tega ne počne.

21.2 Jadrnica, ki izvaja kazen, se mora izogibati jadrnici, ki tega ne počne.

21.3 Jadrnica, ki se pomika krmno zaradi podpiranja jadra, se mora izogibati jadrnici, ki tega ne počne.