3. DEL - VODENJE REGATE

25 OBVESTILO O REGATI, JADRALNA NAVODILA IN SIGNALI

Obvestilo o regati in jadralna navodila morajo biti na voljo vsaki jadrnici pred začetkom tekmovanja. Pomenov vidnih in zvočnih signalov, ki so navedeni v regatnih signalih, se ne sme spreminjati, razen po pravilu 86.1(b). Pomen vseh drugih signalov, ki bi lahko bili uporabljeni, mora biti naveden v jadralnih navodilih.