26 ŠTARTANJE PLOVOV

Štarti plovov so izvedeni s pomočjo naslednjih signalov. Čas se meri po vidnih signalih; izostanek zvočnega signala se ne upošteva.

Signal

Zastava in zvočni signal

Minute do štartnega signala

Opozorilni

Zastava razreda; 1 zvočni signal

5*

Pripravljalni

Zastava P, I, Z, Z in I, ali črna; 1 zvočni signal

4

Zadnja minuta

Pripravljalna zastava spuščena; 1 dolg zvočni signal

1

Štartni

Zastava razreda spuščena; 1 zvočni signal

0

* ali kot je navedeno v jadralnih navodilih

Opozorilni signal za vsak naslednji razred bo dan hkrati s štartnim signalom za predhodni razred ali po tem štartnem signalu.