27 DRUGE DEJAVNOSTI REGATNEGA ODBORA PRED ŠTARTNIM SIGNALOM

27.1 Najkasneje do opozorilnega signala mora regatni odbor signalizirati ali kako drugače označiti progo, ki jo je treba prejadrati, če ta ni opisana v jadralnih navodilih, in lahko zamenja en signal za progo z drugim, in da signal za obvezno nošenje osebnih vzgonskih pripomočkov (izobesi zastavo Y z enim zvočnim signalom).

27.2 Najkasneje do pripravljalnega signala sme regatni odbor premikati štartno oznako.

27.3 Pred štartnim signalom lahko regatni odbor iz kateregakoli razloga plov odloži (izobesi zastavo kodeks, kodeks nad H, ali kodeks nad A, z dvema zvočnima signaloma) ali razveljavi plov (izobesi zastavo N nad H, ali N nad A, s tremi zvočnimi signali).