DODATEK M - PRIPOROČILA ZA PROTESTNE ODBORE

Ta dodatek je le priporočilo; v določenih okoliščinah je sprememba teh postopkov celo priporočljiva. V prvi vrsti je sicer naslovljen na predsednike protestnih odborov, lahko pa je v pomoč tudi sodnikom, tajnikom protestnih odborov, regatnim odborom in drugim, ki so povezani z zaslišanjem protestov.

Protestni odbor mora pri zaslišanju v zvezi s protestom ali nadomestilom z enako natančnostjo pretehtati vsa pričanja; spoznati mora, da so resnična pričanja lahko različna in si celo nasprotujejo, kar je posledica različnih opažanj in spominjanj; take razlike mora razrešiti po svojih najboljših zmožnostih; spoznati mora, da ni nobena jadrnica ali tekmovalec kriv/a, dokler ni ugotovljena kršitev pravila, v katero je protestni odbor prepričan; in sklepa ne sme sprejeti, dokler niso zaslišali vseh prič o tem, ali je jadrnica oz. tekmovalec resnično prekršil/a pravilo.

M1 PRIPRAVE (ki jih lahko opravi osebje v regatni pisarni)

M2 PRED ZASLIŠANJEM

Poskrbite, da

Vprašajte stranke, ali imajo kaj proti kateremukoli članu. Kadar je zahtevek za nadomestilo narejen po jadralnem regatnem pravilu 62.1(a), član regatnega odbora ne more biti član protestnega odbora.

M3 ZASLIŠANJE

M3.1 Preverite veljavnost protesta oz. zahtevka za nadomestilo.

M3.2 Pričanja (jadralno regatno pravilo 63.6).

Na strankino vprašanje "Bi radi slišali ‘tega-in-tega’?", je najboljši odgovor "Izbirate vi!".

M3.3 Ugotovite dejstva (jadralno regatno pravilo 63.6).

M3.4 Sklepajte o protestu ali zahtevku za nadomestilo (jadralno regatno pravilo 64).

M3.5 Obvestite stranke (jadralno regatno pravilo 65).

M4 PONOVITEV ZASLIŠANJA (jadralno regatno pravilo 66)

Kadar je stranka v času za oddajo protestov zaprosila za ponovitev zaslišanja, zaslišite stranko, ki je zaprosila, preglejte morebitne video posnetke, itd., in ugotovite, ali obstajajo kaki novi materialni dokazi, ki bi vas morda privedli do tega, da spremenite svoj sklep. Ugotovite, ali je bilo morda vaše tolmačenje pravil napačno; bodite brez predsodkov glede storjene napake. Če ničesar od tega ne ugotovite, zavrnite ponovitev zaslišanja; v nasprotnem primeru odredite zaslišanje.

M5 OČITNO NEPRIMERNO VEDENJE (jadralno regatno pravilo 69)

M5.1 Postopek po tem pravilu ni protest; pred zaslišanjem protestni odbor izroči tekmovalcu svoje pisne navedbe. Zaslišanje poteka po istih pravilih kot druga zaslišanja, le da morajo biti v protestnem odboru najmanj trije člani (jadralno regatno pravilo 69.1(b)). Zelo skrbno zaščitite tekmovalčeve pravice.

M5.2 Tekmovalec ali jadrnica ne more vložiti protesta po jadralnem regatnem pravilu 69; lahko pa se protestni obrazec tekmovalca, ki to skuša narediti, sprejme kot poročilo protestnemu odboru, ki lahko nato odloči, ali bo sklical zaslišanje ali ne.

M5.3 Kadar je zaželeno, da se skliče zaslišanje po jadralnem regatnem pravilu 69 kot rezultat incidenta iz 2. dela, je pomembno, da se po normalni poti zasliši vsak protest jadrnica-proti-jadrnici in odloči, katera jadrnica, če sploh katera, je prekršila neko pravilo, preden preidete k zaslišanju tekmovalca po tem pravilu.

M5.4 Čeprav se vodi postopek po jadralnem regatnem pravilu 69 proti tekmovalcu, ne proti jadrnici, je lahko kaznovana tudi jadrnica (jadralno regatno pravilo 69.1(b)(1)).

M5.5 Protestni odbor lahko tekmovalca opozori (jadralno regatno pravilo 69.1(b)), in v takem primeru ni treba narediti poročila (jadralno regatno pravilo 69.1(c)). Kadar pa je kazen naložena in je narejeno poročilo, skladno z jadralnima regatnima praviloma 69.1(c) ali 69.1(e), bi bilo morda koristno priporočiti, ali naj se izvede še kak nadaljnji postopek ali ne.

M6 PRITOŽBE (jadralno regatno pravilo 70 in Dodatek F)

Kadar se na sklepe lahko pritožijo,

M7 FOTOGRAFSKI DOKAZI

Fotografije in video posnetki lahko včasih zagotovijo koristne dokaze, vendar se mora protestni odbor zavedati njihovih omejitev in upoštevati naslednje točke: