ČASŤ 1 - ZÁKLADNÉ PRAVIDLÁ

1 BEZPEČNOSŤ

1.1 Pomoc tým,ktorí sú v nebezpečenstve

Loď alebo pretekár musí poskytnúť všemožnú pomoc ktorejkoľvek osobe lebo plavidlu v nebezpečenstve.

1.2 Prostriedky na záchranu života a osobné záchranné vesty

Loď musí mať k dispozícii primerané prostriedky na záchranu života pre všetky osoby na palube, vrátane takého, ktorý je okamžite pripravený na použitie, iba ak by jej triedové predpisy mali nejaké iné ustanovenie. Každý pretekár je osobne zodpovedný za oblečenie osobnej záchrannej vesty, primeranej podmienkam.

Riešené prípady :

Prípad 20 Prípad 100 ,