2 ČESTNÉ PLACHTENIE

Loď a jej majiteľ musí pretekať v súlade s uznanými zásadami športového správania sa a čestného konania. Loď môže byť potrestaná podľa tohto pravidla jedine vtedy, ak sa jasne dokáže, že sa tieto zásady porušili. Body za diskvalifikáciu podľa tohto pravidla sa nesmú vylúčiť z bodov, ktoré získala loď v pretekoch.

Riešené prípady :

Prípad 34 , Prípad 47 , Prípad 65 , Prípad 73 , Prípad 74 , Prípad 78 , Prípad 80 ,