3 PRIJATIE PRAVIDIEL

Účasťou na pretekoch, ktoré sa riadia podľa týchto pretekových pravi­diel, súhlasí každý pretekár a majiteľ lode s tým, že :

(a) bude sa riadiť podľa týchto pravidiel;

(b) prijme uložené tresty a iné rozhodnutia podľa týchto pravidiel, ktoré podliehajú odvolacím a revíznym procedúram uskutočneným v ich rámci, ako konečné rozhodnutie v akejkoľvek záležitosti, ktorá vznikla podľa týchto pravidiel; and

(c) (a)a pokiaľ ide o takéto rozhodnutie, neobráti sa na žiaden súd či tribunál.