4 ROZHODNUTIE PRETEKAŤ

Zodpovednosť za rozhodnutie lode zúčastniť sa na pretekoch alebo pokračovať v pretekaní je len na nej samej..