ZÁKLADNÝ PRINCÍP

ŠPORTOVÉ SPRÁVANIE SA A PRAVIDLÁ

Pretekári v športovom jachtingu sa riadia duchom pravidiel a predpokladá sa, že sa podľa nich aj správajú a uplatňujú ich. Základný princíp športového správania sa je ten, že ak pretekár poruší pravidlo musí okamžite podstúpiť trest, ktorým môže byť vzdanie sa.