26 ŠTARTOVANIE ROZJÁZD

Rozjazdy sa musia štartovať za použitia nasledujúcich znamení. Časovanie sa musí vykonať podľa viditeľných znamení; neprítomnosť zvukových znamení nie je rozhodujúca.

Znamenie

Vlajka a zvuk

Minúty pre štartovým znamením

Výzva

Vlajka triedy; 1 zvuk

5*

Príprava

P, I, Z, Z spolu s I, alebo Čierna vlajka; 1 zvuk

4

jedna-minúta

Vlajka prípravy sa spustí; 1 dlhý zvuk

1

Štart

Vlajka triedy sa spustí; 1 zvuk

0

* alebo ako je určené v plachetných smerniciach

Znamenie výzvy pre každú nasledujúcu triedu sa vykoná pri alebo po štartovom znamení predchádzajúcej triedy.