27 INÉ ČINNOSTI PRETEKOVEJ KOMISIE PRED ŠTARTOVÝM ZNAMENÍM

27.1 Najneskôr so znamením výzvy musí preteková komisia oznámiť trať, ktorá sa má plachtiť alebo ju iným spôsobom určiť, ak plachetné smernice tak neurčili a môže nahradiť znamenie jednej trate znamením inej a oznámiť, že je potrebné obliecť osobné záchranné vesty (vyvesením vlajky Y s jedným zvukovým znamením).

27.2 Najneskôr do prípravného znamenia môže preteková komisia pohybovať štartovou značkou.

27.3 Pred štartovým znamením preteková komisia môže rozjazdu z akéhokoľvek dôvodu odložiť (vyvesením vlajky AP, AP nad H, alebo AP nad A, s dvoma zvukovými znameniami) alebo ju zrušiť (vyvesením vlajky N nad H, alebo N nad A, s tromi zvukovými znameniami).