28 PLACHTENIE PO TRATI

28.1 Loď musí štartovať, minúť každú značku požadovaným bokom v správnom poradí a dokončiť, tak, že pásik, ktorý znázorňuje jej stopu od štartovania do dokončenia keď sa zatiahnutím napne, musí
(a) míňať každú značku požadovaným bokom,
(b) dotýkať sa každej značky, ktorá sa má oboplávať, a
(c) prejsť medzi značkami brány v smere od predchádzajúcej značky.
Loď môže opraviť akékoľvek chyby, aby splnila požiadavky tohto pravidla. Po dokončení nemusí loď prejsť cez cieľovú čiaru úplne.

28.2 Loď môže minúť ktorýmkoľvek bokom značku ktorá nezačína, nevymedzuje ani neukončuje úsek trate, na ktorom sa loď nachádza. Avšak loď musí minúť štartovú značku požadovaným bokom, keď sa približuje k štartovej čiare z jej predštartovej strany, aby štartovala.


Vzorové príklady:

príklad 1 , príklad 2 , príklad 3 , príklad 4 , príklad 5 , príklad 6 , príklad 7 , príklad 8 , príklad 9 , príklad 10 , príklad 11 ,príklad 12 ,

Riešené prípady


Prípad 28 , Prípad 58 , Prípad 90 , Prípad 106 , Prípad 108 , Prípad 112 ,