29 ODVOLANIA

29.1 Individuálne odvolanie

Ak sa pri štartovom znamení lode nachádza akákoľvek časť jej trupu, posádky či výstroja na traťovej strane štartovej čiary alebo ak loď musí vyhovieť pravidlu 30.1, preteková komisia musí okamžite vyvesiť vlajku X s jedným zvukovým znamením. Vlajka musí zostať vyvesená, kým sa všetky takéto lode nevrátia na predštartovú stranu štartovej čiary alebo jedného jej predĺženia a nesplnia požiadavky pravidlo 30.1 ak platí, ale nie dlhšie ako 4 minúty po štartovom znamení, alebo jednu minútu pred akýmkoľvek ďalším štartovým znamením, podľa toho čo je skôr. Ak platí pravidlo 30.3 toto pravidlo neplatí.

29.2 Všeobecné odvolanie

Ak pri štartovom znamení preteková komisia nie je schopná identifikovať lode, ktoré sú na traťovej strane štartovej čiary, alebo na ktoré platí pravidlo 30 alebo sa stala chyba v štartovom postupe, preteková komisia môže oznámiť všeobecné odvolanie (vyvesením vlajky Prvý opakovač s dvoma zvukmi). Znamenie výzvy pre nový štart odvolanej triedy sa musí vykonať jednu minútu po tom, ako sa vlajka Prvého opakovača spustila (jeden zvuk), a štarty akýchkoľvek nasledujúcich tried musia nasledovať po tomto novom štarte.


Vzorové príklady:

príklad 1 ,príklad 2 ,

Riešené prípady:

Prípad 79 , Prípad 31 , Prípad 71 ,