ČASŤ 3 - VEDENIE PRETEKOV

25 ROZPIS PRETEKOV, PLACHETNÉ SMERNICE A ZNAMENIA

Kým sa začnú preteky, pre každú loď musí byť k dispozícii rozpis pretekov a plachetné smernice. Význam viditeľných a zvukových znamení, ako sú určené v znameniach Pretekov , sa nesmie meniť inak, iba podľa pravidla 86.1(b). Význam akýchkoľvek iných znamení, ktoré sa môžu používať, musí byť určený v plachetných smerniciach.