33 ZMENA NASLEDUJÚCEHO ÚSEKU TRATE

Preteková komisia môže zmeniť úsek trate, ktorý začína značkou, ktorú treba oboplávať, alebo bránou tak, že zmení polohu nasledujúcej značky (alebo cieľovej čiary) a signalizuje to všetkým lodiam predtým, než začnú tento úsek. Nasledujúca značka nemusí byť v tomto čase na svojom mieste.

(a) Ak bude zmenený smer úseku trate, znamením musí byť vyvesenie vlajky C s opakovaným zvukom a buď

(1) nový námerový kurz, alebo

(2) zelená trojuholníková vlajka alebo tabuľa pri zmene doprava, alebo červená pravouhlá vlajka alebo tabuľa pri zmene doľava.

(b) Ak bude zmenená dĺžka úseku trate, znamením musí byť vyvesenie vlajky C s opakovaným zvukom a ‘’ pri skrátení alebo ‘+’ pri predĺžení úseku.

(c) Následné úseky môžu byť zmenené pre udržanie tvaru trate bez ďalšieho signalizovania.