34 CHÝBAJÚCA ZNAČKA

Ak značka chýba alebo nie je na svojom mieste, preteková komisia musí, ak je to možné ,

(a) vrátiť ju na jej správne miesto alebo nahradiť ju novou podobného vzhľadu, alebo

(b) nahradiť ju predmetom s vyvesenou vlajkou M a dávať opakované zvukové znamenia.