35 ČASOVÝ LIMIT A BODOVANIE

Ak jedna loď preplachtí trať tak, ako to požaduje pravidlo 28.1 a dokončí do časového limitu, ak bol určený, všetky lode, ktoré dokončia sa musia bodovať podľa ich cieľového umiestnenia, iba vtedy nie, ak by bola rozjazda zrušená. Ak žiadna loď nedokončí v časovom limite, preteková komisia musí zrušiť rozjazdu.