36 ROZJAZDY S OPAKOVANÝM ŠTARTOM, ALEBO CELÉ OPAKOVANÉ

Ak sa opakuje štart rozjazdy alebo sa opakuje celá rozjazda, porušenie iného pravidla, ako pravidla 30.3, v pôvodnej rozjazde nesmie brániť lodi v ďalšom súťažení, ani spôsobiť, aby bola potrestaná, s výnimkou podľa pravidla 30.2, 30.3 alebo 69.


Vzorové príklady:

príklad 1 ,príklad 2 ,