ČASŤ 4 - INÉ POŽIADAVKY PRI PRETEKANÍ

Časť 4 pravidiel platí iba pre lode, ktoré pretekajú.

40 OSOBNÉ ZÁCHRANNÉ VESTY

Ak sa vyvesí vlajka Y s jedným zvukom pred alebo spolu s vyzývacím znamením, pretekári musia mať oblečené osobné záchranné vesty, s výnimkou krátkeho času na prezlečenie alebo úpravu odevu či osobného výstroja. Mokré ani suché obleky nie sú osobnými záchrannými vestami.