41 POMOC ZVONKU

Loď nesmie prijať pomoc z nijakého vonkajšieho zdroja, s výnimkou

(a) pomoci pre chorého alebo zraneného člena posádky;

(b) po kolízii, pomoc od posádky druhej lode na uvoľnenie sa;

(c) pomoc v podobe informácií voľne dostupných všetkým lodiam;

(d) nevyžiadané informácie z nezaujatého zdroja, ktorým môže byť iná loď v tej istej rozjazde


Riešené prípady :

Prípad 100 ,