42 POHON

42.1 Základné pravidlo

Okrem toho, čo je povolené pravidlami 42.3, alebo 45, loď musí pretekať iba pomocou vetra a vody, aby zvýšila, udržala alebo znížila svoju rýchlosť. Jej posádka môže upravovať nastavenie plachiet a trupu a vykonávať iné jachtárske činnosti, ale nesmie inak pohybovať telom, aby tým poháňala loď.

42.2 Zakázané činnosti

Bez obmedzenia účinnosti pravidla 42.1, tieto činnosti sú zakázané:

(a) pumpovanie: opakované mávanie akoukoľvek plachtou pomocou priťahovania a popúšťania plachty alebo zvislými či priečnymi pohybmi tela;

(b) (a)kývanie: opakované nahnutie lode, vyvolávané

(1) pohybom tela,

(2) opakovaným nastavovaním plachiet, alebo plutvy, alebo

(3) kormidlovaním;

(c) posunovanie: náhly prudký pohyb tela dopredu, prudko zastavený;

(d) veslovanie: opakovaný pohyb kormidlom, ktorý je buď prudký, alebo poháňa loď vpred, alebo zabraňuje jej v pohybe dozadu;

(e) opakované obraty proti vetru alebo prehodenia nesúvisiace so zmenami vetra alebo taktickými zámermi.

42.3 Výnimky

(a) Loď môže byť nahnutá na uľahčenie kormidlovania.

(b) Posádka lode môže pohybovať telom, aby zväčšila náklon, ktorý uľahčuje kormidlovanie lode počas obratu proti vetru alebo prehodenia za predpokladu, že hneď po dokončení obratu proti vetru alebo prehodenia rýchlosť lode nie je väčšia, ako by bola bez obratu alebo prehodenia. .

(c) S výnimkou križovania proti vetru, ak je možné surfovanie (prudké zrýchlenie po záveternej strane vlny) alebo je možný sklz, posádka lode môže potiahnuť za oťaže alebo lano ovládajúce akúkoľvek plachtu na začatie surfovania alebo sklzu, ale iba jedenkrát na každú vlnu alebo poryv vetra.

(d) Keď je loď ostrejšie ako v smere ostro proti vetru a buď stojí, alebo sa hýbe pomaly, môže veslovať, aby sa obrátila do smeru ostro proti vetru

(e) Loď môže znížiť rýchlosť opakovaným pohybovaním svojho kormidla.

(f) Akékoľvek spôsoby pohonu sa môžu používať na pomoc osobe alebo druhému plavidlu, ktoré je v nebezpečenstve.

(g) Aby sa loď uvoľnila z plytčiny alebo po zrážke s inou loďou alebo prekážkou, môže sa použiť sila posádok obidvoch lodí alebo akékoľvek zariadenie iné ako pohon motorom.

(h) Plachetné smernice môžu za určených okolností povoliť motorový pohon či iný spôsob pohonu za predpokladu, že loď nezíska podstatnú výhodu v rozjazde.

Poznámka: Interpretácie pravidla 42 sú dostupné na webstránke ISAF (www.sailing.org) alebo poštou na požiadanie.

Riešené prípady :

Prípad 8 , Prípad 69 ,