79 KLASIFIKÁCIA

Ak rozpis pretekov alebo triedové pravidlá stanovujú, že niektorí či všetci pretekári musia spĺňať klasifikačné požiadavky, tak sa klasifikácia musí vykonať tak, ako je predpísané v Smernici 22 ISAF, Klasifikácia jachtárov.