80 REKLAMA

Loď a jej posádka musí byť v súlade so Smernicou ISAF 20, Reklama.