81 ZNOVU NAPLÁNOVANÉ ROZJAZDY

Ak bola rozjazda znovu naplánovaná, musí sa to oznámiť všetkým lodiam, ktoré boli prihlásené do pôvodnej rozjazdy. Nové prihlášky, ktoré spĺňajú požiadavky pôvodnej rozjazdy, možno prijať podľa rozhodnutia pretekovej komisie.