ČASŤ 7 - ORGANIZÁCIA PRETEKOV

85 ZÁVÄZNOSŤ PRAVIDIEL

Usporiadateľ, preteková a protestná komisia sa musia riadiť pravidlami in the pri vedení a rozhodovaní pretekov.

Riešené prípady :

Prípad 44

Riešené prípady :

Prípad 66 ,Prípad 98 ,