89 USPORIADATEĽ; ROZPIS PRETEKOV; MENOVANIE FUNKCIONÁROV PRETEKOV

89.1 Usporiadateľ
Preteky musí organizovať usporiadateľ, ktorým musí byť:
(a) ISAF;
(b) národný zväz ako člen ISAF,
(c) klub alebo iná pridružená organizácia národného zväzu,
(d) triedová organizácia so súhlasom národného zväzu alebo v spolupráci s pridruženým klubom:
(e) nepridružená osoba v spolupráci s pridruženým klubom, kde daná osoba je vlastnená a riadená klubom. Národný zväz klubu môže predpísať, že pre takéto preteky je potrebný jeho súhlas; alebo
(f) ak to povolí ISAF a národný zväz klubu, nepridružená osoba v spolupráci s pridruženým klubom, kde osoba nie je vlastnená a riadená klubom.

89.2 Rozpis pretekov; menovanie funkcionárov pretekov;
(a) Usporiadateľ musí vydať rozpis pretekov, ktorý je v súlade s pravidlom J1. Rozpis pretekov môže byť menený za podmienky, že je vydané zodpovedajúce oznámenie.
(b) Usporiadateľ musí menovať pretekovú komisiu a ak je to potrebné, menovať protestnú komisiu a sudcov na vode. Avšak preteková komisia, medzinárodná jury a sudcovia na vode môžu byť menovaní ISAF, ako je predpísané v Smerniciach ISAF.