88 NÁRODNÉ PREDPISY

88.1 Predpisy, ktorými sa riadia preteky, sú predpismi národného zväzu, ku ktorému je usporiadateľ pridružený podľa pravidla 89.1.Ak sa však lode plavia počas pretekania vo vodách viac než jedného národného zväzu, plachetné smernice musia určiť akékoľvek ďalšie predpisy, ktoré budú platiť, a kedy budú platiť.

88.2 Plachetné smernice môžu zmeniť predpis. Avšak národný zväz môže obmedziť zmeny svojich predpisov predpisom k tomuto pravidlu za predpokladu, že mu to ISAF povolí na základe jeho žiadosti. Predpis s obmedzením zmeny nesmie byť zmenený plachetnými smernicami.


Riešené prípady :

Prípad 98 ,