DODATOK G - IDENTIFIKÁCIA NA PLACHTÁCH

Pozri pravidlo 77.

G1 LODE MEDZINÁRODNEJ TRIEDY ISAF

G1.1 Identifikácia

Každá loď Medzinárodnej alebo Uznanej triedy ISAF musí mať na svojej hlavnej plachte, a ako to predpisujú pravidlá G1.3(d) a G1.3(e) pre písmená a čísla, na spinakri a na kosatke:

(a) znak označujúci jej triedu;

(b) písmená označujúce jej štátnu príslušnosť podľa zoznamu, ktorý je uvedený nižšie, na všetkých medzinárodných pretekoch, okrem tých, pri ktorých sa zabezpečujú lode pre všetkých pretekárov. Medzinárodné preteky pre účely tohto pravidla sú preteky ISAF, majstrovstvá sveta a kontinentov a preteky, ktoré sú označené ako medzinárodné v ich rozpise a plachetných smerniciach; a

(c) číslo plachty s nie viac ako štyrmi číslicami, pridelené jej národným zväzom alebo, ak je tak určené triedovými pravidlami, medzinárodnou triedovou organizáciou. Obmedzenie na štyri číslice neplatí pre triedy, ktorých členstvo v ISAF alebo ich uznanie bolo účinné už pred 1. aprílom 1997. Ako alternatívu, ak je to povolené v triedových predpisoch, majiteľ lode môže mať pridelené osobné číslo plachty príslušnou povoľujúcou organizáciou, ktoré môže používať na všetkých svojich lodiach v tejto triede.

Plachty, ktoré boli premerané pred 31. marcom 1999 musia byť v súlade s pravidlom G1.1 alebo s pravidlami, ktoré platili v čase premeriavania.

PÍSMENÁ ŠTÁTNEJ PRÍSLUŠNOSTI

Národný zväz

Písmena

Alžírsko

ALG

Americká Samoa/TD>

ASA

Andorra

AND

Angola

ANG

Angola

ANT

Argentína

ARG

Arménsko

ARM

Austrália

AUS

Rakúsko

AUT

Azerbaidžan

AZE

Bahamy

BAH

Bahrain

BRN

Barbados

BAR

Bielorusko

BLR

Belgicko

BEL

Bermudy

BER

Brazlia

BRA

Britské Panenské Ostrovy

IVB

Bulharsko

BUL

Kanada

CAN

Kaymanské ostrovy

CAY

Čile

CHI

Čína, PR

CHN

Čínsky Taipei

TPE

Kolumbia

COL

Cookove Ostrovy

COK

Chorvátsko

CRO

Kuba

CUB

Cyprus

CYP

Česká Republika

CZE

Dánsko

DEN

Dominikánska Republika

DOM

Ekvádor

ECU

Egypt

EGY

Salvador

ESA

Estónsko

EST

Fidži

FIJ

Fínsko

FIN

Francúzsko

FRA

Gruzínsko

GEO

Nemecko

GER

Veľká Británia

GBR

Grécko

GRE

Grenada

GRN

Guam

GUM

Guatemala

GUA

Hong Kong

HKG

Maďarsko

HUN

Island

ISL

India

IND

Indonézia

INA

Írsko

IRL

Izrael

ISR

Taliansko

ITA

Jamajka

JAM

Japonsko

JPN

Kazachstan

KAZ

Keňa

KEN

Kórea

KOR

Kuvajt

KUW

Kyrgisko

KGZ

Laotyšsko

LAT

Libanon

LIB

Líbya

LBA

Lichtenštajnsko

LIE

Litva

LTU

Luxembursko

LUX

Macedónsko(FYRO)

MKD

Malajzia

MAS

Malta

MLT

Maurícius

MRI

Mexiko

MEX

Mikronézia (FSo)

FSM

Moldavsko

MDA

Monako

MON

Montenegro

MNE

Moroko

MAR

Mjanmarsko

MYA

Namíbia

NAM

Holandsko

NED

Holandské Antily

AHO

Nový Zéland

NZL

Nórsko

NOR

Omán

OMA

Pakistan

PAK

Palestína

PLE

Papua Nová Guinea

PNG

Paraguaj

PAR

Peru

PER

Filipíny

PHI

Poľsko

POL

Portugalsko

POR

Portoriko

PUR

Katar

QAT

Rumunsko

ROM

Rusko

RUS

Samoa

SAM

San Maríno

SMR

Senegal

SEN

Srbsko

SER

Sejšely

SEY

Singapur

SIN

Slovenská Republika

SVK

Slovinsko

SLO

Šalamúnoe Ostrovy

SOL

Južná Afrika

RSA

panielko

ESP

Srílaka

SRI

Svätá Lucia

LCA

Švédsko

SWE

Švajčiarsko

SUI

Tahiti

TAH

Thajsko

THA

Trinidad & Tobago

TRI

Tunisko

TUN

Turecko

TUR

Ukrajina

UKR

United Arabské Emiráty

UAE

Spojené Štáty Americké

USA

Uruguaj

URU

Americké panenské Ostrovy

ISV

Vanuatu

VAN

Venezuela

VEN

Zimbabwe

ZIM

Poznámka: Aktuálny zoznam je na webovej stránke ISAF.

G1.2 Špecifikácia

(a) Písmená na plachte a čísla plachty musia byť vyznačené veľkými písmenami a arabskými číslicami, zreteľne čitateľné a rovnakej farby. Obchodne prístupné typy písmen, ktoré sú takisto alebo lepšie čitateľné ako Helvetica, sú povolené.

(b) Výška znakov a medzery medzi susednými znakmi na tej istej a opačnej strane plachty závisia na celkovej dĺžke lode takto:

Celková dĺžka

Minimálna výška

Minimálna medzera medzi znakmi a od lemu plachty

pod 3.5 m

230 mm

45 mm

3.5 m–8.5 m

300 mm

60 mm

8.5 m–11 m

375 mm

75 mm

viac ako 11 m

450 mm

90 mm

G1.3 UMIESTNENIE

Znak triedy, písmená štátu a čísla na plachtách musia byť umiestnené takto:

(a) Okrem toho, ako je uvedené v pravidlách G1.3(d) a G1.3(e), znak triedy, písmená štátu a čísla na plachtách musia byť celé, pokiaľ je to možné, nad mysleným oblúkom, ktorého stred je hlava plachty a ktorého polomer je 60 % dĺžky zadného lemu plachty. Musia byť umiestnené v rôznych výškach na oboch stranách plachty, na pravej strane vyššie.

(b) Znak triedy musí byť umiestnený nad písmenami štátu. Ak je znak triedy takého tvaru, že splýva, keď je umiestnený na obidvoch stranách plachty v rovnakej výške, môže sa takto umiestniť.

(c) Písmená štátu musia byť umiestnené nad číslom plachty.

(d) Písmená štátu a číslo plachty musia byť umiestnené na prednej strane spinakru, ale môžu byť umiestnené na obidvoch stranách. Musia byť celé umiestnené pod oblúkom, ktorého stred je hlava spinakru a ktorého polomer je 40 % dĺžky ťažnice k dolnému lemu a ak je to možné, celé nad oblúkom, ktorého polomer je 60 % dĺžky ťažnice k dolnému lemu.

(e) Písmená štátu a číslo plachty sa musia umiestniť na oboch stranách prednej plachty, ktorej zadný roh môže zasahovať za sťažeň o 30 % alebo viac dĺžky dolného lemu hlavnej plachty. Musia byť umiestnené pod oblúkom, ktorého stred je hlava plachty a ktorého polomer je polovica dĺžky predného lemu a ak je to možné, celé nad oblúkom, ktorého polomer je 75 % dĺžky predného lemu.

G2 OSTATNÉ LODE

Ostatné lode musia byť v súlade s predpismi národného zväzu alebo triedovej organizácie, pokiaľ ide o prideľovanie, umiestnenie a rozmery znaku, písmen a čísiel. Tieto pravidlá sa musia zhodovať, pokiaľ je to možné, s vyššie uvedenými požiadavkami.

G3 PRENAJATÉ A POŽIČANÉ LODE

Ak je tak určené v rozpise pretekov alebo v plachetných smerniciach, prenajatá alebo požičaná loď na preteky smie mať písmená štátu alebo číslo plachty v rozpore s pravidlami svojej triedy.

G4 VAROVANIE A TRESTY

Keď protestná komisia zistí, že loď porušila niektoré pravidlo tohto Dodatku, musí ju buď varovať a poskytnúť jej čas na nápravu, alebo ju potrestať.

G5 ZMENY TRIEDOVÝMI PRAVIDLAMI

Lodné triedy ISAF môžu zmeniť pravidlá tohto Dodatku za predpokladu, že zmeny budú najprv schválené ISAF.