DODATOK H - VÁŽENIE ODEVU A VÝSTROJA

Pozri pravidlo 43. Tento Dodatok sa nesmie meniť plachetnými smernicami ani predpismi národného zväzu

H1 Časti odevu a výstroja, ktoré sa majú vážiť, sa musia zavesiť na vešiak. Potom, keď sa namočili a nasiakli vodou, musia sa nechať voľne odtiecť v priebehu jednej minúty, kým sa začnú vážiť. Vešiak musí umožňovať zavesenie jednotlivých častí tak, ako sa vešajú na ramienko na šaty, aby sa umožnil voľný odtok vody. Vrecká, ktoré majú odtokové otvory, ktoré sa nedajú zatvoriť, musia byť prázdne, ale vrecká alebo časti výstroja, v ktorých sa môže udržať voda, musia byť plné

H2 Ak zistená hmotnosť prekračuje povolenú hmotnosť, pretekár smie znovu upraviť odev a výstroj na vešiaku a kontrolór výstroja či merač ho musí znovu namočiť a odvážiť. Tento postup sa môže zopakovať aj druhý raz, ak hmotnosť stále prekračuje povolenú hmotnosť.

H3 Pretekár, ktorý si oblieka suchý oblek (sucháč), môže si zvoliť alternatívny spôsob zisťovania hmotnosti:
(a) Sucháč a súčasti odevu a výstroja, ktoré sa obliekajú z vonkajšej strany sucháča, sa musia vážiť tak, ako je popísané vyššie.
(b) Súčasti odevu oblečené pod sucháčom, sa musia vážiť tak, ako sú oblečené pri pretekaní, bez odtečenia.
(c) Tieto dve hmotnosti sa sčítajú.