18.5 Iskupljenje

Kada jedrilica koristi prostor oznake na koji ima pravo, ona neće biti kažnjena

(a) ako zbog propusta druge jedrilice u davanju prostora oznake prekrši pravilo Poglavlja A, ili

(b) ako u obilasku oznake na svom pravom kursu prekrši pravilo Poglavlja A ili pravilo 15 ili 16.