36 PLOVI S PONOVNIM ŠTARTOM ALI PONOVLJENI

Če je za plov dan nov štart ali je plov ponovljen, prekršitev kakega pravila v originalnem plovu, razen pravila 30.3, jadrnici ne sme onemogočiti tekmovanja in za to ne sme biti kaznovana, razen po pravilu 30.2, 30.3 ali 69.