68 ŠKODY

Otázky škody, ktoré vznikli z porušenia akéhokoľvek pravidla musia sa riadiť predpismi národného zväzu, ak také existujú.