77 IDENTIFIKÁCIA NA PLACHTÁCH

Loď musí vyhovovať v súlade s požiadavkami Dodatku G ktorý určuje triedové znaky, štátne písmená a čísla na plachtách.