91 PROTESTNÁ KOMISIA

Protestná komisia musí byť :

(a) komisia menovaná usporiadateľom alebo pretekovou komisiou, alebo

(b) medzinárodná jury menovaná usporiadateľom alebo tak, ako je predpísané v Smerniciach ISAF a spĺňa požiadavky uvedené v Dodatku N. Národný zväz môže určiť, že sa vyžaduje jeho súhlas s menovaním medzinárodnej jury pre preteky v rámci jeho právomoci, okrem pretekov ISAF, alebo vtedy, keď ISAF menuje medzinárodné jury podľa pravidla 89.2(b).