20 PROSTOR ZA LETANJE KOD ZAPREKE

20.1 Dovikivanje i odgovor

Kod prilaženja zapreci jedrilica na kursu sasvim uz vjetar ili iznad može dovikom tražiti prostor za letanje i izbjegavati drugu jedrilicu na istim uzdama. Nakon dovika jedrilica

(a) mora jedrilici kojoj dovikuje dati vremena za odgovor;

(b) jedrilica kojoj dovikuje mora odgovoriti ili letanjem čim je prije moguće ili odmah odgovoriti “Vi letajte” i onda dati jedrilici koja dovikuje prostor za letanje i izbjegavati je; i

(c) kada jedrilica kojoj dovikuje odgovori, jedrilica koja dovikuje mora letati čim je prije moguće.

20.2 Iskupljenje

Kada jedrilica koristi prostor na koji ima pravo prema pravilu 20.1(b) neće biti kažnjena ako prekrši pravilo Poglavlja A ili pravilo 15 ili 16.

20.3 Kada ne dovikivati

Jedrilica ne smije doviknuti osim ako sigurnost ne zahtijeva znatnu izmjenu njenog kursa da bi izbjegla zapreku. Također, ne smije dovikivati ako je zapreka oznaka koju jedrilica kojoj se dovikuje doseže.