31 DOTYK ZNAČKY

Počas pretekania, sa loď nesmie dotknúť štartovej značky pred pred tým než odšartuje , a značky ktorou sa začína, ohraničuje alebo ukončuje úsek trate, na ktorom plachtí, alebo cieľovej značky po dokončení.

Riešené prípady :

Prípad 77 , Prípad 108 ,